Projecten

Transformatie Prinses Margrietflat

Projectomschrijving

De Rotterdamse coöperatie Woonstad schreef een prijsvraag uit om met ideeën te komen voor de transformatie van de bestaande prinses Margriet flat. De focus van de prijsvraag lag op het toevoegen van een balkongevel aan het gebouw. Vanwege de zeer beperkte buitenruimte van de huidige woningen voldeden deze niet meer aan de vraag van de huurders en de coöperatie.

Locatie:

De Prinses Margrietflat ligt in het Prinsenland op de grens van het Lage Land in Rotterdam. De hoofdstructuur van het Lage Land bestaat uit een aantal stempels die de architectonische en stedenbouwkundige structuur van het gebied vormen en het gezicht van de wijk beheersen. Een van deze stempels bestaat uit de 4 ‘Prinsessenflats’ uit de jaren zestig waartoe ook de Prinses Margrietflat behoort.

Concept:

Het thema collectiviteit wordt in het ontwerp vormgegeven door de visuele relaties tussen de woningen te versterken, zonder de privacy van de individuele bewoner aan te tasten. Door de balkons verschillende dieptes te geven kunnen de bewoners ervoor kiezen om gezien te worden of juist op het dieper terug liggende deel te gaan zitten. Door de balkons over de volle lengte ook de volledige diepte maken neemt veel licht weg. De balkons over de volledige lengte smaller maken, maakt de ruimte minder functioneel. Door het balkon plaatselijk te verbreden en te versmallen ontstaat er voldoende bruikbare ruimte en geeft het minder belemmering voor de lichtinval op de onderliggende woonlaag.