Een voorlopig ontwerp word definitief

Na het voorontwerp komt het technische deel van het ontwerp. Hier komt maakbaarheid en materiaal om de hoek. Welke materialen gaan we toepassen en welke kleuren en hoe zorgen we ervoor dat alles goed op elkaar aansluit. Hiervoor maken wij plattegronden, doorsneden, gevels en bouwkundige details. Op basis van deze stukken, gecombineerd met constructieve en bouwfysische berekeningen, gaan we een bouwvergunning (omgevingsvergunning) aanvragen.

Definitief ontwerp

De definitieve ontwerpfase breekt nu aan. Alle tekeningen worden opgewerkt tot bouwtekeningen voor een aanbesteding. De laatste hand word gelegd aan het ontwerp voor uw gebouw. Tijdens deze uitwerking kan ook overleg nodig zijn met een externe adviseur op bouwkundig en installatie technisch gebied. De kosten die hierbij worden gemaakt zijn voor rekening van de opdrachtgever. De standaard tekeningenset zal worden aangevuld met details. Dit zijn vakkundige tekeningen welke een aannemer vertellen hoe hij het gebouw moet bouwen. De materialen worden nu ook definitief vastgelegd. Het uiteindelijke product van het definitieve ontwerp kan worden ingediend bij de gemeente als bouwaanvraag. Producten welke u van ons kan verwachten in deze fase:

  • Een ontwerp in 3d maquette
  • Een presentatieboekje van het definitief ontwerp
  • Eventuele documentatie van externe adviseurs
  • Al gewenst aanvragen van de bouwvergunning
  • Aanpassingen in de kostenraming voor de bouw

Zodra uw bouwaanvraag is goedgekeurd kunt u in overleg treden met verschillende aannemende partijen welke de bouw kunnen realiseren. ALL kan u ondersteunen in de keuze van de juiste aannemer, maar zal de uiteindelijke keuze altijd aan u zelf overlaten. Wij gaan er vanuit dat de aannemer, bij aanvang van begin van de bouw, alle uitvoering van ons overneemt. Mochten er nog gedetailleerdere tekeningen worden gemaakt voor bijvoorbeeld een trap is dit iets wat de aannemer over het algemeen zelf doet in overleg met de onderaannemer welke de trap gaat vervaardigen. Uiteraard kan er ten alle tijden overleg gepleegd worden met ons. Maar als u aanvullende producten van ons wenst zullen deze apart bij u in rekening worden gebracht.

Technische omschrijving

Er kan, als gewenst, ook een technische omschrijving door ons worden gemaakt. Dit is een aanvullend document op het definitieve ontwerp. In dit document worden de precieze eisen van de materialisering vast gelegd. Aan de hand van dit document kunt u appels met appels vergelijken wanneer u een prijs voor offerte opvraagt bij verschillende aannemers. In het definitieve ontwerp word bijvoorbeeld wel aangegeven dat u houten kozijnen wenst. Maar als de ene aannemer vuren kozijnen toepast in zijn offerte en de andere meranti kozijnen dan zal er een enorm verschil zitten in de offerte. Dit kunt u voorkomen met de technische omschrijving. In deze omschrijving geven we precies aan van welk hout het kozijn van de voordeur moet worden en eventueel van welke leverancier. Op deze manier weten de aannemers die u benaderd ook met welke materialen ze moeten werken. De technische beschrijving zit niet bij het definitief ontwerp inbegrepen en is ook niet noodzakelijk voor de bouwaanvraag. Wanneer u een technische omschrijving van ons wenst te ontvangen zullen de kosten hiervoor apart bij u in rekening worden gebracht. Producten die u van ons kan verwachten:

 • Technische omschrijving
Interesse in een creatief en innovatief ontwerp?
Neem vandaag nog contact op