Een eerste ontwerp word concreet

In het voorontwerp gaan we met het programma aan de slag. Essentieel is natuurlijk dat al uw wensen worden verwezenlijkt in het ontwerp. We houden rekening met oriëntatie, uitzicht, uitstraling, bouwstijl en tal van andere belangrijke uitgangspunten. Inspraak van de opdrachtgever is voor ons van groot belang. U verstrekt ons een opdracht omdat u er vertrouwen in heeft dat wij uw wensen vorm kunnen geven. Wij zullen er dan ook alles aan doen dit vertrouwen niet te schaden.

Schetsontwerp

Het schetsontwerp is een eerste vertaling van het programma van eisen naar een gebouw. Wij proberen uw wensen zo goed mogelijk te vertalen naar een gebouw. Aan de hand van plattegronden en 3d tekeningen zullen wij deze eerste ideeën aan u voorleggen. Er zal dan ook aan u worden uitgelegd waar de gewenste eisen zijn terug te vinden en hoe wij uw wensen hebben vertaald. In dit deel van het ontwerp kunt u de volgende producten welke u van ons kan verwachten in deze fase:

  • Een ontwerp in 3d  
  • Een presentatieboekje van het schetsontwerp  
  • Een globale kostenraming voor de bouw
  • Offerte voor de overige fasen van het ontwerp

Voorlopig ontwerp

Op basis van uw toevoegingen en kritieken op het schets ontwerp word het ontwerp verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Dit gebeurd over het algemeen in enkele bijeenkomsten met telkens een aanpassing op het voorafgaande ontwerp. U moet hierbij denken aan meer concretere plannen waarbij de locatie van verschillende functies definitief word vast gelegd en de materiaalkeuzes van bouwonderdelen word aangegeven. Tevens zal er een standaard tekeningen set worden aangemaakt waarin alle plattegronden en de gevels van het gebouw te zien zijn. Wij willen hierbij benadrukken dat het uw wensen zijn die wij willen waarborgen. Wij zullen u ten alle tijden ondersteunen in het verwoorden van uw wensen en wij zullen er op toezien dat het uw budget niet overschrijd. Uiteindelijk zal er in de laatste bijeenkomst een definitief ontwerp door u worden gekozen. Producten welke u van ons kan verwachten in deze fase:

  • Vervaardigen van het voorlopige ontwerp uitgewerkt in een presentatieboekje
  • Aanpassingen in de kostenraming voor de bouw
Interesse in een creatief en innovatief ontwerp?
Neem vandaag nog contact op